Po „wytrzebieniu” czyli wycięciu lasów założono wioskę Trzebień,
licząca 13 gospodarstw.
Wojsko polskie zajęło Trzebień 17 stycznia 1920 r. Są tu dwa jeziora.
Jest tu 2 klasowa jedno-piętrowa szkoła i dwoje nauczycieli Stasik Stanisław,
Stasikowa Ludwika. Szkoła istnieie od 1876 r.
Do szkoły należą wsie Trzebień i Badaszki. folwarki Trzebień i Morawina,
leśniczówka Frankpol obecnie Ustronie, przerobione dzięki staraniom pana Ministra
Skladkowskiego na uzdrowisko dla chorych i słabych dzieci.
Jest tu 20 gospodarstw, 24 chałupników, którzy posiadają razem ziemi 570 mórg,
folwarki Trzebień, i Morawina (domena państwowa), dzierżawca Franciszek
Wunschik ma1700 mórg.

Reklamy