W Rakowie jest kaplica pod wezwaniem św. Wojciecha.
Po świętach Bożego Narodzenia obchodzą 3 królowie, później śmierć, król Herod
i djabeł, potem objeżdżanie po wsi na koniku z muzyką.

Dawniej były tu puszcze na południe i zachód, od wsi. W rzekach i w rowach żyło
dużo raków, stąd też nazwa wsi. Inni twierdzą, ze w Rakowie był dziedzic Rakowski
i dawniej on nadał wsi swej nazwisko. Przepływa tu rzeczka Pomianka.
Tuż przy szkole nad szosą jest obszerny dół, z którego wybierano przed 40 latami
piasek na budowę szosy do Siemianic. Przy tej okazji wykopano szkielety, mundury
żołnierzy, szkielety koni, szable.
Szkoła jest 5 klasowa o 2 salkach, uczy w niej 3 nauczycieli: Falkowski,
Gomoliński i Mazurczak. Pierwsza szkoła założona 1836, nowa wybudowana 1887 r.
W Rakowie w powiecie kępińskim, są 34 gospodarstwa mające 880 mórg ziemi i dwór mający 2400 mórg,
lasu 1000. Właścicielem hr. Szembek. Ziemia tu urodzajna, rośnie pszenica, buraki
cukrowe. Gdzie dawniej moczary były, dzisiaj przez nawiezienie piasku, przez
wykopanie kanału, rowów, ziemię osuszono tak, że dziś są tu najpiękniejsze
urodzaje.
Jest tu Czytelnia, Sokół, Tow. Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

Reklamy