Nazwa wsi pochodzi od istniejącej kuźni. Obok Kuźnicy płynie rzeczka
Pomianka. Są tu tylko drogi polne.
Szkoła jest dwuklasowa. Dwie siły nauczycielskie Wanda i Janina Bilikówny. Szkoła
założona w r. 1884, a nadbudowano jedno piętro w 1902 r. Do niej należą Lipie,
Stogniew, folwark Zmyślona i osady Chojki i Lisiny.
Gospodarstw jest 19. Dwór Stogniew, ma około 4,000 mórg, jest własnością
Uniwersytetu Poznańskiego.

Reklamy